Условия за ползване и поверителност

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общите условия на kupionline.bg са задължителни за всички потребители на САЙТА.
2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от kupionline.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти.
4. kupionline.bg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
5. Във всеки един случай на промяна на общите условия kupionline.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
7. kupionlin.bg полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, kupionlin.bg  уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променяни от kupionlin.bg по всяко време и могат да съдържат грешки.
9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от kupionlin.bg се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
10. Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.
11. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. kupionlin.bg не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

II.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът заявява желанието си да получи съответната Стока от Продавача срещу заплащане.
2. Продавачът ще се свърже с вас по електронен път (имейл) или на посочения от Купувача телефонн номер с цел потвърждаване на поръчката.
3. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.
4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

III.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
1. Достъпът до сайта kupionline.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
2. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки, както и да се свързва с kupionline.bg на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.
3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.
4. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата,kupionline.bg си запазва правото временно да ограничи достъпа до сайта.
5. kupionline.bg може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
6. Всички цени на Стоките обявени на сайта са в лева (BGN)
7. В случай на плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.
8. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид или да създават грешно впечатление за предлаганата Стока. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

9. В случай, че клиент държи на определен цвят или размер на даден артикул, е длъжен да го отбележи в полето за коментар.

IV.ПОРЪЧКА
1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
2. Всяка добавена в количката за покупки, една Стока е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.
3. Продавачът поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.
4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при банкови плащания
• предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
7. В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Последният се задължава да върне платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:
• Плащанията, направени чрез наложен платеж.
8. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
9. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от kupionline.bg, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.
10. В случай, че поръчана и предварително платена Стока от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока , в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.
11. Условията и процедурата по връщане или замяна е публикувана в сайта.

V.СТОКИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
• при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

VI.ПОВЕРИТЕЛНОСТ
1. Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, независимо дали са свързани с без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.
2. Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.
3. Клиентът се съгласява да предостави на kupionline.bg неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, Продавачът да може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. kupionline.bg няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от  действащото законодателство.
4. С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват kupionline.bg или трети лица, които са партньори на kupionline.bg и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които kupionline.bg може да разработи общи програми за офериране на Стоките на пазара и др.

VII. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
1. Цените на Стоките, обявени в сайта kupionline.bg са крайни
2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.
3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
4. Продавачът или куриерът ще издаде докумнет за поръчаните и доставени Стоки въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.
5. kupionline.bg или куриерът задължително издава документ за всички платени с наложен платеж стоки.
VIII. ДОСТАВКА НА СТОКИ
1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
3. Всеки потребител, направил поръчка през сайта kupionline.bg или по телефон или e-mail, посочен на сайта kupionline.bg e длъжен да освободи пратката си от куриерската фирма с изключение на случаите когато има несъответсвие с артикула или нарушена негова цялост. Продуктите се изпращат в ненарушен търговски вид и съдържание, напълно годни за употреба! Ако потребител се съмнява в това при приемането на продуктите, то той трябва да се свърже с мен и да направи рекламация пред куриера, който доставя поръчката му.

4. Всеки клиент има право да откаже поръчката си, дори след като тя вече е изпратена, но задължително трябва да заплати куриерските разходи в двете посоки, за да се върне стоката обратно към изпращача

5. След направена поръчка от потребител, тя се обработва и предава за опаковане, след допълнително потвърждение по телефон.

6. Срок за изпълнение на поръчката – от 1 до 3 работни дни. Използваме услугите на куриерски фирми.

7. Плащането се извършва с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ, тоест потребителя заплаща поръчката  при получаването и. Доставката е за сметка на клиента и се таксува според стандартните тарифи на куриерската фирма.

8. При заплащане в брой при доставка се използва Наложен платеж. Вие ще получите фискален документ от лицензиран пощенски оператор за извършване на Плащене по смисъла на Закона за пощенските услуги. Запазете фискалният документ, който замества касова бележка в доказателство за извършеното плащане!

9. Приоритетен час на доставка се заплаща допълнително според тарифата на куриерските фирми.

10. Ако желаете да получите няколко продукта с една обща доставка, моля добавете всеки от тях в една обща кошница.

11. Продуктите се изпращат в ненарушен търговски вид и съдържание, напълно годни за употреба! Ако се съмнявате в това при приемането на продуктите, моля, свържете се с мен незабавно и направете рекламация пред куриера, който доставя Вашата поръчка. При желание за връщане на продукт, същият трябва да бъде върнат в търговски вид. Под търговски вид се разбира продуктът да е с НЕНАРУШЕНА опаковка и да НЕ Е ИЗПОЛЗВАН. Ще Ви върнем заплатената сума в срок от 7 дни от получаването на уведомлението за отказ. Възстановяването не включва сумите за доставка, които сте платили, когато сте направили своята покупка и е за ваша сметка.

По ЗЗП чл.47, т.4 и изменението му влязло в сила от 23.07.2014г. имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни считано от датата на получаване на стоката.  Ако този период изтича през неработен ден, срокът се удължава до следващия работен ден.

12. Клиента извършил поръчката се задължава да освободи пратката си в срок от 7 дни от нейното пристигане в офиса на куриер. В случаите, когато не вземете поръчката си в рамките на 7 дни от куриер, всеки следващ ден се таксува престой  според тарифата на куриерската фирма. Желанието за задържане на пратката след седмия ден трябва да бъде писмено заявено от клиента.

13. Моля обърнете внимание, че след като завършите поръчката си тя се предава на куриерската фирма максимално бързо и не може да бъде спряна. При отказ на вече изпратена поръчка Вие дължите доставките на куриерската фирма в двете посоки.

14. Запазваме си правото при непредвидени обстоятелства да доставим Вашите продукти в различен срок от упоменатия поради причини, за които ще бъдете информирани своевременно.

15. При настъпване на рекламационно събитие клиента трябва да ни уведоми незабавно в писмен вид на e-mail: kupionlinebg@mail.bg

 16. В случай че откаже да заплати дължимата сума за поръчаната стока и нейната доставка, дължимата сума по изпращането и връщането на стоката ще му бъде потърсена по съдебен ред с всички произтичащи от това последици – осъждането ще доведе до заплащане освен на дължимите за поръчката суми и направените разноски по делото: държавни такси, адвокатски възнаграждения, депозити за вещи лица, разноски на частен съдебен изпълнител и др.

IX. ОТГОВОРНОСТ
1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

Използването на „бисквитките“

„Бисквитките“ са малки файлове, съставени обикновено от букви и цифри, които се изтеглят на устройството при получаване на достъп до уебсайтовете. Ползват се, за да могат уебсайтовете да работят, или да подобряват своето изпълнение. „Бисквитките“ се създават, когато браузърът на даден потребител зареди определен уебсайт. Уебсайтът изпраща информация към браузъра, която в последствие създава текстов файл. Всеки път, когато потребителят се връща в един уебсайт, браузърът възобновява и изпраща този файл към сървъра на уебсайта. „Бисквитките“ имат няколко функции, включително събиране на информация и запомняне на потребителските предпочитания, ползване на кошницата за пазаруване и като цяло – улесняване на потребителите при ползване на уебсайта.

Ние използваме „бисквитки“ за изпълнението на някои функции, а именно:

  • улесняване на навигацията в нашия сайт и ползването на неговите функции, с цел осигуряване на безпроблемно обслужване;
  • подобряване на нашия уебсайт;
  • осигуряване на персонализирани функции, докато сърфирате в нашия уебсайт;
  • доставка на целево рекламиране;
  • събиране на информация за това как ползвате нашия уебсайт, за да можем да ви осигурим по-добро обслужване чрез преценка на това кои области от нашия уебсайт представляват най-голям интерес за вас или за да ви запомним при следващото ви посещение.

Тези „бисквитки“ са изброени по-долу:

Тип 1: Абсолютно необходими „бисквитки“

Тези „бисквитки“ са необходими, за да могат потребителите да сърфират в нашия уебсайт и да ползват неговите функции, които включват, освен всичко останало, достъп до защитени зони, без да се налага многократно влизане и запомняне на вашите действия във всяка страница по време на една сесия..

ЗАБЕЛЕЖКА: Без тези „бисквитки“ ние не можем да гарантираме нито качественото изпълнение на нашия уебсайт, нито онлайн сигурността по време на вашите сесии.

Тип 2: „Бисквитки“ за подобряване на производителността

Използваме този тип „бисквитки“, главно тези на Google Analytics, за събиране на информация за това как потребителите ползват нашия уебсайт. Събираме информация, като например частта от страницата която е натисната, броя на посетените страници, дължина на всяка от сесиите и съобщения за грешка, ако има такива, с цел подобряване на нашия уебсайт и осигуряване на по-качествено обслужване на потребителите. 

При всички случаи, моля имайте предвид, че сме конфигурирали услугата на Google Analytics по такъв начин, че да избегнем разпознаването на потребителя, като маскираме IP адреса на всеки потребител, ползващ нашия уебсайт.

Тип 3: „Бисквитки“ за подобряване на функционалността

Този тип „бисквитки“ ни позволява да запомним изборите, които потребителите правят на нашия уебсайт, напр. потребителско име, език и техните предпочитания. С помощта на тази информация, можем да осигурим персонализирани функции за нашите потребители, когато сърфират в нашия уебсайт.


Удостоверяване
Ние използваме бисквитки, за да удостоверяваме и определяме кога сте влезли в системата, за да можем да улесним вашия достъп до Услугите на Acer и да ви показваме подходящото съдържание и функции. Например: Ние използваме бисквитки, за да ви поддържаме влезли в системата, докато навигирате между страници във Acer. Бисквитките също така ни помагат да запомняме браузъра ви, така че да не се налага да продължавате да влизате във Acer, както и за да можете по-лесно да влизате във Acer чрез приложения и уеб сайтове на трети лица.

Тип 4: „Бисквитки“ за таргетиране и реклама на трети страни

Когато посещавате уебсайта ни, някои от тези „бисквитки“ могат да бъдат поставени на вашия компютър и да се използват от трети страни с ваше позволение, за рекламни цел. Това става, когато уебсайтът, който посетите, включва съдържание, показано от уебсайт на трета страна, или натиснете на бутона за споделяне на нашия уебсайт и вашият компютър получи „бисквитки“ от третата страна.
Тези трети страни включват провайдъри на социални медии, като Facebook или YouTube, които предоставят услуги както на нашите потребители, така и на нас. Тези „бисквитки“ позволяват на трети страни да събират и запазват информация, като например потребителски предпочитания и посетени страници за рекламни цели или подобрение на услуги.
Моля, обърнете внимание, че нямаме контрол върху тези бисквитки от трети страни и следователно не носим отговорност в това отношение. Моля, обърнете се към въпросните уебсайтове за техните политики относно „бисквитките“.

Facebook

IgnitionOne NV

Youtube

Моля имайте предвид, че нашият уебсайт използва и услугата на Google AdWords за целите на ремаркетинг, но както бе отбелязано и по-горе, ние нямаме контрол върху тези „бисквитки“ и съответно не можем да бъдем подвеждани под отговорност в това отношение. Ако искате да отхвърлите този тип „бисквитки“, моля деактивирайте ги на този линк: http://www.google.com/settings/ads

Предотвратяване на „бисквитки“

Ако желаете да деактивирате един или повече вида „бисквитки“, използвани от нашия уебсайт, предлагаме ви да заявите този си избор чрез формулярите за съгласие на третите страни, които можете да откриете на Интернет адресите, предоставени от нас във връзка с тази Политика за „бисквитките“.
Освен това, моля имайте предвид, че можете да предотвратите „бисквитките“, като промените настройките на браузъра си. Ако се съгласите с начина, по който ползваме „бисквитки“, но после решите да се откажете, можете да изтриете „бисквитките“, които са били настроени и да промените настройките на браузъра си, за да блокирате „бисквитките“ в бъдеще. За повече информация относно управлението на „бисквитки“, моля посетете сайтовете

www.allaboutcookies.org

support.microsoft.com

support.mozilla.org

support.google.com

support.apple.com

които съдържат информация за управление на настройки за основните браузър доставчици.

Изключете анонимните Google Analytics „бисквитки“: Може да инсталирате добавка за браузъра Google Analytics, за да попречите на уебсайта да изпраща информация относно вашето посещение в Google Analytics. За допълнителна информация, моля посетете:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като „бисквитките“ имат за цел подобряване или осигуряване на използваемостта и процесите на нашия уебсайт, забраната или изтриването на „бисквитки“ може да попречи на нашите потребители да използват функциите на уебсайтa, или да предизвикат изпълнение на уебсайта, различно от обикновеното.

Политика, уреждаща ползването; Промени в политиката относно „бисквитките“

Тази политика относно „бисквитките“ се предоставя на няколко езика. В случай на несъответствие на настоящата политика относно „бисквитките“ между английската и друга версия, се прилага английският вариант. Условията на тази Политика относно „бисквитките“ уреждат ползването на „бисквитките“ и всяка информация, събрана на място, освен „бисквитките“ на трети страни. До степента, позволена от приложимото законодателство във Вашата юрисдикция, Acer си запазва правото да променя тази Политика относно „бисквитките“ по всяко време и следователно ви препоръчваме от време на време да проверявате нашия уебсайт за актуализации. Промените по тази Политика относно „бисквитките“ влизат в сила в момента, в който бъдат публикувани на нашия уебсайт.